Inženýrská činnost ve strojírenství

Dodávky náhradních dílů pro celulózopapírenský průmysl

  • výroba a dodávky odlitků železných kovů včetně mechanického opracování a výroby modelového zařízení
  • dodávky náhradních dílů včetně olejových, vzduchových filtrů pro kompresory a dodávky technologických filtrů používaných při úpravě stlačeného vzduchu

Ing. Miroslav Ludma
tel.: +420 602 819 528
e-mail: ludma@ludma.cz

méně informací

více informací

Dodávky a servis kompresorů

Projektování a dodávka zařízení na výrobu stlačeného vzduchu firmy Atlas Copco, včetně jeho úprav, jako jsou např. filtrování, vysušování, vymražování, odvádění kondenzátu

  • měření tlakové diference, tlakového rosného bodu, průtoku vzduchu
  • inspekce, servis a opravy zařízení

Ing. Miroslav Ludma
tel.: +420 602 819 528
e-mail: ludma@ludma.cz

Servis kompresorů
Ing. Zdeněk Koloničný
tel.: +420 604 166 208
e-mail: ludma@ludma.cz

méně informací

více informací

Dodávky tkaninových kompenzátorů

Dodávka tkaninových kompenzátorů pro dopravu vzduchu a spalin nad i pod rosným bodem, včetně plynných médií, obsahujících abrasiva. Teplotní a tlakový rozsah použití tkaninových kompenzátorů je až do teploty 900°C a tlaku +/- 25 kPa.

  • komplexní zabezpečení od návrhu, místního zaměření, dodávky až po odbornou montáž, krátké dodací lhůty 1-4 týdny dle složitosti výrobku
  • možnost provizorních oprav kompenzátorů za provozu s ohledem na parametry média a dostupnost opravy
  • provedení inspekční činnosti, která slouží ke stanovení cyklu oprav nebo výměn kompenzátorů, a to během provozu i během odstávky zařízení
  • informace o funkci pevných a pohyblivých bodů, sloužících k upevnění kanálů, které ovlivňují provozní dilatace kompenzátorů

Ing. Miroslav Ludma
tel.: +420 602 819 528
e-mail: ludma@ludma.cz

méně informací

více informací

Výroba a dodávky hydraulických drapáků pro manipulaci se dřevem

 

Ing. Miroslav Ludma
tel.: +420 602 819 528
e-mail: ludma@ludma.cz

méně informací

více informací